Czy posiadasz już separator amalgamatu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 1 stycznia 2013 roku gabinety stomatologiczne objęte zostaną kolejnymi obowiązkami...

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia ministerstwa zdrowia gabinety już teraz powinny nastawić się na zmiany jakie przyniosą kolejne lata. Do najważniejszych z nich jest obowiązkowe wprowadzenie instalacji separatorów amalgamatu oraz zapewnienie pomocy stomatologicznej posiadającej odpowiednio wysokie kwalifikacje. Nie dopasowanie się do przyszłych przepisów może grozić brakiem możliwości wykonywania świadczeń refundowanych z ramienia NFZ.

Przepisy godzą dotkliwie zwłaszcza w te gabinety, które od wielu lat zatrudniają odpowiednio przygotowany personel lecz nie posiadający odpowiednich, zgodnych z wymogami nowych przepisów kwalifikacji.

Nie należy zapominać, że problem ten może dotknąć również pacjentów. Braki odpowiedniego personelu w niektórych regionach kraju mogą spowodować utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp do darmowej, refundowanej przez NFZ opieki lekarza stomatologa. Najgorszy scenariusz to konieczność odbywania wizyt w miejscach znacząco odległych od miejsca zamieszkania lub długie terminy oczekiwania na wizytę.

Gabinety, które nie dostosują się do nowych wymogów mogą spodziewać się obniżenia przychodów z powodu utraty tej części pacjentów , którzy liczą na zabiegi refundowane w możliwie najszerszym zakresie. Problem ten może być szczególnie odczuwalny w tych rejonach, gdzie istnieje wysoki wskaźnik bezrobocia lub przychód rodziny na osobę jest szczególnie niski.

Ceny podane na stronie są, jeśli wyraźnie nie zaznaczono, cenami w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Podane ceny dotyczą produktów w wyposażeniu standardowym. Przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy. Podane w cenniku ceny wyposażenia dodatkowego lub zamiany elementów wyposażenia standardowego na opcjonalne obowiązują wyłącznie bezpośrednio przy zamówieniu sprzętu.

Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych, zmian kursów walut lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.